Tuesday, June 2, 2020
M-Help Me

เปิดงานและให้ความรู้กับตำรวจผู้เข้าร่วมรับการอบรม จากโครงการฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาจราจรอย่างเป็นระบบ

วันที่ 10 มีนาคม 2563 คุณประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน ประธานกรรมการบริหารบริษัท เว็บสวัสดี จำกัด (มหาชน) และบริษัท มัณดาวีต์ กรุ้ป ▶️โดยท่านประธานได้กล่าวเปิดงานและให้ความรู้กับตำรวจผู้เข้าร่วมรับการอบรม จากโครงการฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาจราจรอย่างเป็นระบบ ➡️โดยมีเนื้อหาสำคัญดังนี้ 1. เน้นแก้ปัญหาสุขภาพของตำรวจผู้ปฎิบัติงานทุกท่าน โดยใช้แอปพลิเคชัน...