Tuesday, September 29, 2020
ข่าวประชาสัมพันธ์สมาคม BCSCP

กิจกรรมทำความดีเพื่อถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

2.13Kviews

วันนี้เวลา 09.30 น. ที่ห้องเพชรชมพู3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร
คุณประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานโครงการ ”คืนคุณแผ่นดิน” ผู้คิดค้นนวัตกรรมและเจ้าของลิขสิทธิ์ Application “M-Help Me” กล่าวว่า เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้ ถือเป็นช่วงเวลาที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับปวงชนชาวไทยที่จะรวมใจกันเป็นหนึ่งเพื่อแสดงพลังแห่งความจงรักภักดี

โดยหน่วยงานราชการ ภาครัฐและเอกชนทุกภาคส่วน ได้ร่วมใจจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ประธานโครงการ”คืนคุณแผ่นดิน” กล่าวถึง โครงการ”จิตอาสาทำความดี เพื่อแผ่นดิน” กิจกรรมทำความดีเพื่อถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก อยากให้คนไทยทั้งประเทศได้ทำความดีทั้งแผ่นดิน โดยเริ่มจากตัวเราเอง ครอบครัว ชุมชน ทางสมาคมฯ จึงจัดกิจกรรมเพื่อ แจกเสื้อเหลืองตราสัญลักษณ์ จำนวน 20,000 ตัว หรือหมวกตราสัญลักษณ์ 6,000 ใบ ในการทำความดีของประชาชน เช่น

– ทำความดีง่ายๆ ด้วยการอาสาช่วยเหลือสังคม รู้จักการเสียสละเวลา พละกำลังเป็นอาสาสมัคร เพื่อส่วนรวม เป็นการทำความดีอยากมีความสุขโดยไม่หวังผลตอบแทน

– ทำดีง่ายๆ ปลูกต้นไม้ ถวายเป็นพระราชกุศล มีส่วนร่วมในการช่วยลดภาวะโลกร้อนแบบง่ายๆ ปลูกต้นไม้คนละต้น ปลูกทุกครั้งเมื่อมีโอกาส
– ทำดีง่ายๆ ต้องพอเพียง ประหยัด และอดออมให้ขึ้นใจ ยิ่งใช้น้อย ยิ่งเหลือเก็บมาก จ่ายในสิ่งที่จำเป็น เมื่อใช้จ่ายอย่างพอดี บริโภคอย่างพอเพียงชีวิตจะสุขเพียงพอ

– ทำความดีง่ายๆ ด้วยการให้และบริจาค รู้จักเป็นผู้ให้มากกว่าเป็นผู้รับ เสียสละสิ่งของ ทรัพย์ โลหิต อวัยวะ ตามกำลัง ด้วยการให้ด้วยใจบริสุทธิ์ ส่วนรวมย่อมจะพบกับความสุขสบายใจอย่างแท้จริง

แหล่งที่มา : Click

Leave a Response