Monday, October 26, 2020
M-Help Meข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมทำความดีเพื่อถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

1.15Kviews

วันศุกร์ ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 09.30- 12.00 น. ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร ห้อง เพชรชมพู ชั้น 3
ป.โครงการ”คืนคุณแผ่นดิน” ชวน คนไทยทำความดีทั้งแผ่นดิน พร้อมแจก เสื้อเหลืองหมวกตราสัญลักษณ์ 2 พ.ค. ทั้งประเทศ
คุณประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานโครงการ ”คืนคุณแผ่นดิน”/ ผู้คิดค้นนวัตกรรมและเจ้าของลิขสิทธิ์ Application “M-Help Me” กล่าวว่า เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้

ถือเป็นช่วงเวลาที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับปวงชนชาวไทยที่จะรวมใจกันเป็นหนึ่งเพื่อแสดงพลังแห่งความจงรักภักดี โดยหน่วยงานราชการ ภาครัฐและเอกชนทุกภาคส่วน

ได้ร่วมใจจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
ประธานโครงการ”คืนคุณแผ่นดิน” กล่าวถึง โครงการ”จิตอาสาทำความดี เพื่อแผ่นดิน” กิจกรรมทำความดีเพื่อถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก อยากให้คนไทยทั้งประเทศได้ทำความดีทั้งแผ่นดิน

โดยเริ่มจากตัวเราเอง ครอบครัว ชุมชน ทางสมาคมฯ จึงจัดกิจกรรมเพื่อ แจกเสื้อเหลืองตราสัญลักษณ์ จำนวน 20,000 ตัว หรือหมวกตราสัญลักษณ์ 6,000 ใบ ในการทำความดีของประชาชน เช่น
– ทำความดีง่ายๆ ด้วยการอาสาช่วยเหลือสังคม รู้จักการเสียสละเวลา พละกำลังเป็นอาสาสมัคร เพื่อส่วนรวม เป็นการทำความดีอยากมีความสุขโดยไม่หวังผลตอบแทน

– ทำดีง่ายๆ ปลูกต้นไม้ ถวายเป็นพระราชกุศล มีส่วนร่วมในการช่วยลดภาวะโลกร้อนแบบง่ายๆ ปลูกต้นไม้คนละต้น ปลูกทุกครั้งเมื่อมีโอกาส
– ทำดีง่ายๆ ต้องพอเพียง ประหยัด และอดออมให้ขึ้นใจ ยิ่งใช้น้อย ยิ่งเหลือเก็บมาก จ่ายในสิ่งที่จำเป็น เมื่อใช้จ่ายอย่างพอดี บริโภคอย่างพอเพียง ชีวิตจะสุขเพียงพอ

– ทำความดีง่ายๆ ด้วยการให้และบริจาค รู้จักเป็นผู้ให้มากกว่าเป็นผู้รับ เสียสละสิ่งของ ทรัพย์ โลหิต อวัยวะ ตามกำลัง ด้วยการให้ด้วยใจบริสุทธิ์ ส่วนรวมย่อมจะพบกับความสุขสบายใจอย่างแท้จริง ฯลฯ

แหล่งที่มา : Click

Leave a Response