Tuesday, September 29, 2020
ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการคืนคุณแผ่นดิน

คุณประสิทธิ์ เจียวก๊ก ลงพื้นที่โครงการพัฒนาความเป็นอยู่ข้าราชการอย่างยั่งยืน

497views

วันที่ 29 มีนาคม​ 2563

คุณประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานโครงการคืนคุณ​แผ่นดิน​ และทีมงาน N2O Health Solution ได้ลงพื้นที่โครงการพัฒนาความเป็นอยู่ข้าราชการอย่างยั่งยืน

โดยทีมงาน N2O ลงพื้นที่จังหวัดลพบุรีร่วมกับทีมพัฒนาความเป็นอยู่ข้าราชการฯ ร.31รอ. ลพบุรีเข้าพบ พ.อ.ยอดอาวุธ พึ่งพักตร์ รอง ผบ.ร.31 รอ.


เพื่อแนะนำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต (N2O) เยี่ยมชมแปลงผักสาธิต ร้านค้าสหกิจชุมชน รวมถึงการสั่งสินค้าชุมชนโดยใช้ M-Man พร้อมกันนี้ทางโครงการฯ ได้มอบชุดหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ จำนวน 100 ชุด ชุดตรวจโควิด-19 จำนวน 20 ชุด และที่ตรวจวัดไข้ จำนวน 4 ชุด

โครงการที่ท่านประธานได้มีนโยบายที่ทำเพื่อสังคม การช่วยเหลือแบบถูกวิธีลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ต่อยอดอย่างยั่งยืนแก่ทหารและครอบครัว

Leave a Response