Monday, February 17, 2020
M-Help Meข่าวประชาสัมพันธ์

“คุณประสิทธิ์ เจียวก๊ก” แถลงข่าวกิจกรรมทำความดีเพื่อถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

470views

สมาคมการค้าธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสานโครงการ”จิตอาสาทำความดีเพื่อแผ่นดิน”
กิจกรรมทำความดีเพื่อถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
เมืี่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 09.30 นถึง 12.00น.ณโรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษกกรุงเทพฯ ห้องเพชรชมพู
ชั้น 3
นายประสิทธิ์ เจียวก๊กประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน ผู้ก่อตั้งสมาคมการค้าธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสานกล่าวถึงได้ถึงวัตถุประสงค์การจัดงานและเปิดงานอย่างเป็นทางการ
ส่งเสริมให้ประชาชนทำความดีเพื่อแผ่นดินเป็นจิตอาสาโดยทางสมาคมแจกทั้งหมด 10 จุดทั่วประเทศอาทิ จังหวัดกรุงเทพเชียงใหม่ ขอนแก่นพิษณุโลก นครราชสีมาพระนครศรีอยุธยา กาญจนบุรี กระบี่ สุราษฎร์ธานี(เกาะสมุย)และจังหวัดสงขลา(หาดใหญ่)
แจกเสื้อตราสัญลักษณ์และหมวกตราสัญลักษณ์ในการทำความดีด้วยหัวใจ(เลขที่ใบอนุญาตนร. 0101/3164) ลงวันที่ 2 เมษายน 2562 ตามเอกสารแนบ
วิธีการผู้ที่จะรับเสื้อเหลืองตราสัญลักษณ์ให้คนมาลงทะเบียนทาง application “M- Help Me” เล่าเรื่องของการกระทำความดีพร้อมรูปภาพประกอบเพื่อรับเสื้อเหลืองตราสัญลักษณ์หรือหมวกตราสัญลักษณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง
พร้อมกันนี้นายประสิทธิ์เจียวก๊ก ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดินและคณะกรรมการสมาคมการค้าธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสาน แขกผู้มีเกียรติ จิตอาสา ประชาชนได้ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน เป็นอันเสร็จพิธี

แหล่งที่มา : Click

Leave a Response