Saturday, September 26, 2020
M-Help Meข่าวประชาสัมพันธ์สมาคม BCSCP

งานแถลงข่าว “จิตอาสาทำความดี ทั้งแผ่นดิน” 26/4/62 สถานที่ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ @ ห้องเพชรชมพู ชั้น 3

1.16Kviews

ประสิทธิ์ เจียวก๊ก จัดกิจกรรม โครงการ “จิต อาสาทำ ความดี เพื่อแผ่นดิน” เพื่อถวาย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานโครงการ “คืนคุณแผ่นดิน” /ผู้ก่อตั้งสมาคมการค้าธุรกิจบริการและผลิต ภัณฑ์ผสมผสาน จัดกิจกรรม โครงการ “จิต อาสาทำ ความดี เพื่อแผ่นดิน” เพื่อถวาย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีผู้แทน จาก 10 จังหวัด ตัวแทนภาครัฐ-เอกชน และสื่อมวลชน ร่วมในกิจกรรม ในวันศุกร์ ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องเพชรชมพู ช้ัน 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร

ประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานโครงการ “คืนคุณแผ่นดิน” /ผู้ก่อตั้งสมาคมการค้าธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสาน กล่าวว่า เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้ ถือเป็นช่วงเวลาที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับปวงชนชาวไทยที่จะร่วมใจกันเป็นหนึ่ง เพื่อแสดงพลังแห่งความจงรักภักดี โดยหน่วยงานราชการภาครัฐและเอกชนทุกภาคส่วนได้ร่วมใจจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนชาวไทย ได้ใส่เสื้อเหลืองเพื่อร่วมในพิธีบรมราชาภิเษก จึงได้จัดทำเสื้อเหลือง 20,000 ตัว และหมวกตราสัญลักษณ์ 6,000 ใบ โดยทางสมาคมฯ จัดแจกเสื้อและหมวก ตราสัญลักษณ์ในการทำความดีด้วยหัวใจ ทั้งหมด 10 จุดทั่วประเทศ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ขอนแก่น พิษณุโลก นครราชสีมา พระนครศรีอยุธยา กาญจนบุรี กระบี่ สุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย) และสงขลา (หาดใหญ่) โดยผู้ที่ประสงค์จะรับเสื้อเหลืองตราสัญลักษณ์ให้มาลงทะเบียนทางแอพพลิเคชั่น M Help me พร้อมเล่าเรื่องราวของการทำความดีพร้อมรูปภาพประกอบเพื่อรับเสื้อเหลืองตราสัญลักษณ์หรือหมวกตราสัญลักษณ์อย่างใดอย่างหนึ่งได้ การทำความดีด้วยการอาสาช่วยเหลือสังคม รู้จักการเสียสละเวลา พละกำลังเป็นอาสาสมัคร เพื่อส่วนรวมเป็นการทำความดีอย่างมีความสุขโดยไม่หวังผลตอบแทน อาทิ การปลูกต้นไม้ถวายเป็นพระราชกุศลการให้ด้วยการบริจาคการเสียสละสิ่งของทรัพย์ เป็นต้น

แหล่งที่มา : Click

Leave a Response