Tuesday, April 20, 2021
ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการคืนคุณแผ่นดิน

ช้างขาดอาหาร พิษโควิด-19 โครงการคืนคุณแผ่นดิน ร่วมกับเพจอิจัน สนับสนุนหญ้าเนเปียร์

1.55Kviews

⬇️⬇️⬇️ เพจโครงการคืนคุณแผ่นดิน https://www.facebook.com/BCSCPTHAILAND/

➡️ วิกฤติโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวขาดหาย ประกอบกับปีนี้วิกฤติภัยแล้งกินเวลานาน ส่งผลให้ปางช้างหลายแห่งขาดแคลนพืชอาหาร ทำให้ปางช้างขอความช่วยเหลือ ช่วยจัดหาพืชอาหารสัตว์บรรเทาความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วน

🐘โครงการคืนคุณแผ่นดินร่วมกับเพจอิจัน ลงพื้นที่ จ.สุรินทร์ เป็นตัวแทนส่งมอบหัวสับปะรดจำนวน 10ตัน หญ้าเนเปียร์ จำนวน 10 ตัน

🐘สำหรับเลี้ยงช้างจำนวน 64 เชือก สถานที่วัดป่าอาเจียง อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ นอกจากนี้มอบเงินจำนวน 26,000บาท ให้กับเพจอีจัน เพื่อต่อยอดโครงการการช่วยเหลือช้างที่มีผลกระทบจาก โควิด-19

😁สำหรับบรรยากาศ เป็นไปอย่างมีความสุขที่โครงการสนับสนุนและต่อยอดในการช่วยเหลือเบื้องต้น นอกจากนี้ยังได้หารือการวางแผนช่วยเหลือช้างในระยะยาวอีกด้วย

🙏ด้านเพจอิจัน ชาวบ้าน ควาญช้าง ขอบคุณโครงการคืนคุณแผ่นดิน ที่ร่วมสนับสนุนการทำความดีและการช่วยเหลือโครงการสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่อง

#คืนคุณแผ่นดิน #เพจอิจัน

Leave a Response