Tuesday, May 18, 2021
รายการ คืนคุณแผ่นดิน ช่อง 5วิดีโอ

ถวายพระพร 12 สิงหาคม 2562 คืนคุณแผ่นดิน

1.96Kviews

🚩🚩๘๗ พรรษา ราชินยาศิรวาท “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒🚩🚩 โครงการคืนคุณแผ่น แสดงความจงรักภักดี น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประเทศชาตินานัปการ ออกอากาศทาง สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5
ขวัญเอย ขวัญไผท จอมใจราษฎร์ ราชินยา ศิรวาท พิลาสสมัย สมเด็จพระ ราชชนนี ศรีชาติไทย ศูนย์รวมใจ ใต้ร่มพระ บารมี พระการุณย์ อุ่นเอื้อ เกื้อศาสตร์ศิลป์ มรดก แห่งแผ่นดิน ไม่สิ้นศรี ศิลปาชีพ เชิดชู กินอยู่ดี โขน ดนตรี ทรง เสริมส่ง ธำรงไทย รอยพระบาท ประทับเยือน ทุกเรือนเหย้า ผ่อนบรรเทา ทุกข์ประชา นราศัย ทรัพย์ในดิน สินในน้ำ ผ่องอำไผ คุ้มบ้านเล็ก ในป่าใหญ่ ให้ร่มเย็น ร่มเอย ร่มพระ บารเมศ ปกเกศ ประชาไทย พ้นภัยเข็ญ รอยบุญ รอยธรรม ทรงบำเพ็ญ จึงทรงเป็น แม่ฟ้า ประชาชน เฉลิมพระชนมพรรษา ราชินีนาถ อาศิรวาท ถวายพระพร สุนทรผล เทิดถวาย พระพันปี ศรีแห่งชน น้อมกมล ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า นาย ประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานโครงการ “คืนคุณแผ่นดิน” คณะผู้บริหาร และพนักงานบริษัทเว็บสวัสดีจำกัดมหาชน และบริษัทในเครือมันดาวีกรุ๊ป

Leave a Response