Wednesday, June 23, 2021
M-Help Meข่าวประชาสัมพันธ์สมาคม BCSCP

ประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน เดินหน้าผลักดัน โครงการรับบริจาคยาเหลือใช้ เพื่อผู้ยากไร้ตามชายแดนและถิ่นทุรกันดาร

2.57Kviews

ท่านประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน ได้เล็งเห็นปัญหาความสำคัญ เรื่องโรคภัยไข้เจ็บตามแนวติดต่อตามแนวชายแดนว่ามีความสำคัญต่อความมั่นคงของสุขภาพพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศ การขาดโอกาสรวมถึงการเข้าถึงการรักษาในโรงพยาบาลที่น้อยมากการบริการไม่ทั่วถึง โรคติดต่ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำหลายโรค สามารถแพร่ระบาดจากพื้นที่แนวชายแดนไปยังพื้นที่อื่นๆ ของประเทศได้อย่างรวดเร็ว

ดังนั้นการรับมือกับปัญหาโรคภัยไข้เจ็บ รวมถึงโรคติดต่อจะต้องดำเนินการในพื้นที่ที่พบผู้ป่วยหรือท้องที่ต้นทางที่พบโรคให้มีประสิทธิภาพ นั่นก็คือการเข้าถึงพื้นที่ชายแดนที่ยังมีโรคติดต่อสำคัญหลายโรคอยู่มาก ถ้าหากมีหน่วยงานนอกเหนือจากหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ชายแดนสามารถควบคุมโรคติดต่อได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพแล้วจะเป็นเรื่องที่ดีและสมควรอย่างยิ่ง ท่านประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน จึงผลักดัน”โครงการรับบริจาคยาเหลือใช้ เพื่อผู้ยากไร้ตามชายแดนและถิ่นทุรกันดาร”ร่วมกับ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
ซึ่งยาเหลือใช้ดังกล่าวที่ได้มีการเปิดรับให้บริจาคตามโครงการฯ จะการป้องกันและควบคุมโรคด้วยมาตรการการเข้าถึงที่เหมาะสม จะส่งผลให้สุขภาพของคนไทยและคนต่างชาติอื่นๆ ตามแนวชายแดนในประเทศไทย มีความมั่นคงในชีวิตและสุขภาพ ซึ่งการเยียวยาผู้ป่วยบริเวณชายแดน ซึ่งส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ไม่มีเงินค่ารักษาพยาบาลและไม่มีบัตรประกันสุขภาพใดๆ เมื่อมีอาการเจ็บป่วยแรกเริ่มเล็กๆ น้อยๆ มักจะไม่ยอมเข้าตรวจรักษา แต่อาการหนักแล้วจึงเข้ามารักษา
ขณะเดียวกัน สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยข้อมูลโรค 10 อันดับที่พบบ่อยของกลุ่มผู้ป่วยไร้สถานะ ผู้ยากไร้ตามชายแดนและถิ่นทุรกันดารคือ อุจจาระร่วงเฉียบพลัน มาลาเรีย ไข้ไม่ทราบสาเหตุ ปอดอักเสบ ไข้เลือดออก โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อาหารเป็นพิษ ตาอักเสบจากไวรัส วัณโรค และสุกใส

ขณะเดียวกัน ท่าน ประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน ได้กล่าวถึง โครงการดังกล่าวว่า “ในนามประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน ผมได้จัดทำโครงการรับบริจาคยาเหลือใช้ เพื่อผู้ยากไร้ตามแนวชายแนวและถิ่นธุรกันดาร รวมถึงมอบยาให้กับตำรวจตระเวนชายแดน ต้องขอบคุณทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญของโครงการฯ ท่าน พ.ต.อ.พันธุ์พัฒน์ พรประสิทธิ์ รองผู้บังคับการสนับสนุน กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และ ท่าน พ.ต.ท.หญิง ลดาวัลย์ ชาติไทย รองผู้กำกับการ ฝ่ายสนับสนุน 5 กองบังคับการสนับสนุน กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนที่ได้ ให้เกียรติรับมอบพร้อมกันนี้ ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนรวมในโครงการนี้ ผมและทีมงานภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นผู้ให้ เพราะการให้ยิ่งใหญ่เสมอ”…

พ.อ.หญิง นันทนา ปัญญะบูรณ์  ที่ปรึกษาโครงการคืนคุณแผ่นดิน

พลตรี มาโนชญ์ รัตนเลขา ฝ่ายเสนาธิการ ประจำผู้บังคับบัญชากองทัพบก

ล่าสุดเมื่อวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ท่านประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน ได้มอบหมายให้คณะผู้แทนโครงการฯลงพื้นที่นำโดย พ.อ.หญิง นันทนา ปัญญะบูรณ์ ที่ปรึกษาโครงการคืนคุณแผ่นดิน , นายอติชาต เลาหพิบูลย์กุล อนุกรรมการ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ , นายวินัย พรรณสุชล ผู้ช่วยเลขาธิการสมาคมการค้าธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสาน และ น.ส.นพวรรณ ดุจศรีวัชร์ เลขาฯประธานโครงการคืนคุณแผ่นดินนำคณะผู้แทนสมาคมฯเดินทางมา วัดศรีสุริยวงศ์ จังหวัดราชบุรี เพื่อบริจาคยาเหลือใช้ ตามโครงการ “โครงการรับบริจาคยาเหลือใช้ เพื่อผู้ยากไร้ตามชายแดนและถิ่นทุรกันดาร”
เพื่อมอบให้กับ ร.ร.ตำรวจตระเวนชายแดน และตำรวจตระเวนชายแดน โดยมี พลตรี มาโนชญ์ รัตนเลขา ฝ่ายเสนาธิการ ประจำผู้บังคับบัญชากองทัพบก เป็นผู้รับมอบยาและเวชภัณฑ์ ซึ่งพลตรี มาโนชญ์ รัตนเลขา ฝ่ายเสนาธิการ ประจำผู้บังคับบัญชากองทัพบกก็ได้กล่าวขอบคุณในฐานะตัวแทนรับมอบยาดังกล่าวก่อนนำส่งต่อไปยังหน่วยร.ร.ตำรวจตระเวนชายแดน และตำรวจตระเวนชายแดน ในจังหวัดราชบุรีต่อไป

คุณนพวรรณ ดุจศรีวัชร์ เลขาฯประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน

อย่างไรก็ดี น.ส.นพวรรณ ดุจศรีวัชร์ เลขาฯประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน ได้กล่าวฝากไว้ ย้ำว่า  ” ท่านใดที่มียาที่เหลือใช้ ไม่ใช่ยาหมดอายุ การรับบริจาคยาเหลือใช้ เพื่อผู้ยากไร้ตามแนวชายแนวและถิ่นธุรกันดาร ยังคงเปิดรับบริจาคยาอยู่ พร้อมที่จะรับการบริจาค สอบถามโทร 02-694-1048″

เครดิต : thainews7

Leave a Response