Saturday, September 26, 2020
ข่าวประชาสัมพันธ์วิดีโอ

รายการ ตู้ ปณ.ข่าว 3SD 28 (แอพ M-Help Me)

1.38Kviews

แอพพลิเคชั่น M-Help Me ขอขอบคุณรายการ ตู้ปณ. ข่าว 3 ที่เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการประชาสัมพันธ์แอพพลิเคชั่นไปยังประชาชน
ทางแอพพลิเคชั่นขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง

ดาวโหลดแอพได้ที่👉🏻 http://bit.ly/2HA15fc

#โหลดไว้ให้ชีวิตปลอดภัย #MHelpMe #แก้ปัญหารถติด

======================
🥇 ขอขอบคุณ คุณประสิทธิ์ เจียวก๊ก
ประธานโครงการ “คืนคุณแผ่นดิน” และ
ผู้คิดค้นและเจ้าของลิขสิทธิ์ M-Help Me
🌐 https://prasitjeawkok.com

Leave a Response