Wednesday, October 28, 2020
ข่าวประชาสัมพันธ์วิดีโอ

รายการ CEO ซี้ปึ๊ก สัมภาษณ์ คุณประสิทธิ์ เจียวก๊ก

1.2Kviews

ออกอากาศวันที่ 14 เมษายน 2562 สัมภาษณ์ คุณประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดินและเจ้าของลิขสิทธิ์ Application “M-Help Me”

เครดิต : รายการ CEO ซี้ปึ๊ก

Leave a Response