Tuesday, April 20, 2021
M-Help Meข่าวประชาสัมพันธ์โครงการคืนคุณแผ่นดิน

เดินหน้าบูรณาการ “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ “ตลาดนำการผลิต”

1.72Kviews

🚩แถลงข่าว เดินหน้าบูรณาการ “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ “ตลาดนำการผลิต” เปิดตัวแพลตฟอร์มหลักในการจำหน่ายสินค้าเกษตร M-Help Me แอปพลิชัน ซื้อ-ขาย-ขนส่ง-ประกัน-ชำระเงิน-ออนไลน์ อย่างครบวงจร ชูมาตรฐานการรับประกันสินค้า ยกระดับรายได้ของเกษตรกรไทย สร้างอาชีพใหม่ให้คนตกงาน ชวนประชาชนอุดหนุนผลผลิต ร่วมฝ่าวิกฤตโควิด-19 🚩

➡️ โครงการคืนคุณแผ่นดิน ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมการส่งเสริมการเกษตรและกรมส่งเสริมสหกรณ์ ,กระทรวงคมนาคมและกระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายในและกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และหน่วยงานภาคเอกชน ได้แก่ สมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทยสมาคมขนส่งสมาคมสินค้าและโลจิสติกส์ไทย, สมาคมตัวแทนขนส่งทางอากาศไทย, สมาคมผู้ค้าและส่งออกผลไม้ไทย , สมาคมผู้ประกอบการผักผลไม้ไทย บริษัท ไทยฟิน เทค จำกัด และ บริษัท Grab Taxi ประเทศไทยจำกัด รวม 13 หน่วยงาน

✅นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน เกษตรกรไทยยังคงได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง จากอุปสรรคในการส่งออก และช่องทางการกระจายสินค้า ขณะที่สินค้าเกษตรของไทยยังมีผลผลิตออกมาตามฤดูกาลตลอดทั้งปี แต่ด้วยสภาพความเปลี่ยนแปลงของตลาดในปีนี้ ทำให้เกษตรกรเป็นจำนวนมากต้องประสบปัญหาสินค้าล้นตลาด ดังนั้นภายใต้การบูรณาการของกระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ออกแบบช่องทางการจำหน่ายสินค้าทางออนไลน์แบบครบวงจร เพื่อเชื่อมโยงสินค้าระหว่างผู้ซื้อ ผู้ขาย และผู้ขนส่ง เพื่อให้เกิดระบบการกระจายสินค้าที่มีประสิทธิภาพ ช่วยเหลือเกษตรกรไทย อันเป็นการกระจายรายได้ให้กับชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ

✅ นายประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน กล่าวว่า แพลตฟอร์ม M-Help Me เรียกว่า M Man เป็นแอปพลิเคชันที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าออนไลน์อย่างครบวงจร เพื่อใช้แก้ปัญหาสินค้าเกษตรล้นตลาดในช่วงฤดูกาลผลผลิต และยังมีอุปสรรคด้านการส่งออกและการขนส่ง รวมทั้งการบริโภคที่ลดลง จากภาคการท่องเที่ยวที่ยังรอคอยการฟื้นตัว ภายในแอปพลิเคชัน M-Help Me ประกอบด้วย 5 ส่วนหลัก ได้แก่

1.ผู้ซื้อ สามารถเข้ามาแสดงความจำนงค์ในการหาซื้อสินค้า หรือเลือกซื้อสินค้าที่มีอยู่
2.ผู้ขาย สามารถนำเสนอรายละเอียดในการขายผลผลิตด้านการเกษตรพร้อมราคา
3.การขนส่ง จะเปิดให้ผู้ที่สนใจในแต่ละพื้นที่เข้าสมัครเป็นพนักงานขนส่งอิสระ เพื่อช่วยประชาชนที่กำลังตกงานให้มีอาชีพและรายได้ เป็นส่วนเสริมนอกเหนือจากบริการขนส่งจากภาคเอกชนที่เปิดให้บริการอยู่แล้ว เช่น Grab, Lineman ฯลฯ
4.การรับประกันสินค้า เป็นการยกระดับมาตรฐานการขายสินค้าทางออนไลน์ สร้างความมั่นใจให้ผู้ซื้อว่าจะได้รับสินค้าดีมีคุณภาพตามที่ระบุ และเพื่อให้ผู้ขายได้คำนึงถึงคุณภาพของสินค้า เพื่อความยั่งยืนในการซื้อขายในระยะยาว
5.การชำระเงิน นอกจากการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารแล้ว ยังสามารถจ่ายผ่านบัตรเครดิตของธนาคารต่างๆ ได้อีกด้วย ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ซื้อในทุกกลุ่ม
นายประสิทธิ์ กล่าวเสริมว่า แอปพลิเคชัน M-Help Me เป็นแพลตฟอร์มทาง LINE ที่มุ่งเน้นการสื่อสารที่เข้าใจง่าย สามารถใช้ได้ทุกกลุ่ม ช่วยอำนวยความสะดวกในการซื้อขายได้ครบวงจร ภายใต้มาตรฐานและความน่าเชื่อถือ โดยคาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั่วไป ที่สามารถซื้อหาผลผลิตทางการเกษตรที่สดใหม่ เกษตรกรผู้ขายสามารถกระจายสินค้าและสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง และผู้ที่มองหางาน สามารถเข้ามาสมัครเป็นพนักงานขนส่งสินค้าได้ ซึ่งทุกกระบวนการเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน มุ่งเน้นความถูกต้องและโปร่งใส เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนมากที่สุด
ทั้งนี้ แอปพลิเคชัน M-Help Me เปิดให้ดาวน์โหลดได้แล้วทั้งระบบปฏิบัติการณ์ iOS และ Android โดยจะเป็นแพลตฟอร์มหลักในการกระจายสินค้าทางการเกษตร และจะขยายไปยังกลุ่มสินค้าอุปโภคอื่นๆต่อไป เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรไทยมีความเข้มแข็ง สามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

#ประสิทธิ์เจียวก๊ก #คืนคุณแผ่นดิน

Leave a Response