Sunday, January 17, 2021
M-Help Me

เปิดงานและให้ความรู้กับตำรวจผู้เข้าร่วมรับการอบรม จากโครงการฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาจราจรอย่างเป็นระบบ

1.44Kviews

วันที่ 10 มีนาคม 2563 คุณประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน ประธานกรรมการบริหารบริษัท เว็บสวัสดี จำกัด (มหาชน) และบริษัท มัณดาวีต์ กรุ้ป

▶️โดยท่านประธานได้กล่าวเปิดงานและให้ความรู้กับตำรวจผู้เข้าร่วมรับการอบรม จากโครงการฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาจราจรอย่างเป็นระบบ

➡️โดยมีเนื้อหาสำคัญดังนี้
1. เน้นแก้ปัญหาสุขภาพของตำรวจผู้ปฎิบัติงานทุกท่าน โดยใช้แอปพลิเคชัน M-Help Me หมวดสุขภาพ ที่สามารถพูดคุยหรือปรึกษาปัญหาสุขภาพกับคุณหมอได้โดยตรง
2. แก้ไขปัญหารถติด โดยใช้แอปพลิเคชัน M-Help me และระบบ iParking
3. เน้นการใช้แอปพลิเคชันดังกล่าวเพื่อแก้ไขปัญหารถควันดำและฝุ่น PM 2.5

Leave a Response