Tuesday, September 29, 2020
ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการคืนคุณแผ่นดิน

โครงการคืนคุณแผ่นดิน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับคนไทยทั้งประเทศ ฝ่าวิกฤตโรคโควิด 19 มอบแมส เจล รพ.พระปินเกล้า

556views

➡️ วันที่ 21/5/63 ณ.โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า คุณประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน มอบหมายให้ พ.อ.หญิง นันทนา ปัญญะบูรณ์ ที่ปรึกษาโครงการคืนคุณแผ่นดิน คุณนพวรรณ ดุจศรีวัชร์ เลขาฯติดตามประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายบริหารภาพลักษณ์และชื่อเสียงองค์กร คนรักษ์แผ่นดินพร้อมด้วยทีมงาน

😷 มอบหน้ากากอนามัย หน้ากากสะท้อนน้ำ เจลล้างมือ Face Shield เพื่อให้โรงพยาบาลและประชาชนทั่วไป มอบให้กับตัวแทนโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

➡️ คุณประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน เปิดเผยว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 เป็นโรคติดต่ออันตราย ที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อคนทั่วโลก พร้อมสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ทั่วประเทศ งานวิจัยที่เป็นประโยชน์และช่วยเหลือประชาชน

➡️ โดยมุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ ทั้งแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนทั่วไป ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนผู้เกี่ยวข้องให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างราบรื่น อันจะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยลดผลกระทบต่อความสูญเสียโดยรวมของประเทศ

➡️ ทั้งนี้ทางโครงการคืนคุณแผ่นดิน พร้อมอยู่เคียงข้างสังคมไทยในทุกสถานการณ์ ได้ร่วมดำเนินการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 มาอย่างต่อเนื่อง คนไทยไม่ทิ้งกัน

➡️ โครงการคืนคุณแผ่นดิน ดำเนินสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมมากมาย โครงการหมู่บ้านพัฒนาอย่างยั่งยืน
สืบทอดโครงการพระราชดำริ , แอปพลิเคชั่น M-Help Me” ป้องกัน ช่วยเหลือ สื่อสาร ,โครงการบริจาคยา, โครงการช่วยเหลือ ผู้ป่วยติดเตียง ,โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ , อาสาสมัครจราจร(อส.จร.) ,กำลังพลอาสา , ดูแลอนุสาวรีย์ ,โครงการหมู่บ้านพัฒนาอย่างยั่งยืน , โครงการเยาวชนคนสร้างชาติ , โครงการทำนุบำรุง พระพุทธศาสนา, สนับสนุนทุนการศึกษา ,โครงการมีเพื่อนเป็นหมอ มีหมอเป็นเพื่อน ,โครงการสหกิจชุมชน ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ทั้งหมดนี้เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน ฯลฯ

Leave a Response