Wednesday, June 23, 2021
กิจกรรมทำความดีข่าวประชาสัมพันธ์วิดีโอสมาคม BCSCP

“BIG THUNDER” ANDAMAN MUSIC FESTIVAL 2019 27 กันยายน 2562 นี้ ที่สุสานหอย75ล้านปี กระบี่

2.22Kviews

โครงการคืนคุณแผ่นดิน โดยท่านประธานโครงการฯ ประสิทธิ์ เจียวก๊ก จัดงานแถลงข่าว คอนเสิร์ต ANDAMAN MUSIC FESTIVAL2019 “BIG THUNDER” โดยความร่วมมือจากหลายฝ่ายหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชน ซึ่งการแถลงข่าวได้เชิญพันเอกชัยพิพัฒน์ รันสูงเนิน รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกระบี่ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกระบี่ ,นพ.สุพจน์ ภูเก้าล้วน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจังหวัดกระบี่ ,นายนพปฎล ฤทธาภัย ผู้จัดการผลิตภัณฑ์บริษัทช้างอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมการแถลงข่าวในครั้งนี้

Leave a Response