Saturday, August 24, 2019

รายการ คืนคุณแผ่นดิน ช่อง 5

รายการ คืนคุณแผ่นดิน ช่อง 5วิดีโอ

คืนคุณแผ่นดิน MHelpMe

คืนคุณแผ่นดิน MHelpMe “ตามข่าวที่ออกไป เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ของคนไทย ในสายตาชาวโลกเห็นแล้วอยากมาเที่ยวเมืองไทย “ คุณประสิทธิ์ เจียวก๊ก (ประธานกรรมการบริหารสูงสุดบริษัทในเครือมัณดาวีต์ กรุ๊ป) ได้นำทีมผู้บริหารและคณะ บินลัดฟ้ามาช่วยเหลือ พร้อมให้ความอนุเคราะห์ ดูแลค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นในการรักษาพยาบาล อาหาร และเรื่องต่างๆ พร้อมให้ที่พัก(ฟรี) กับครอบครัวนักท่องเที่ยวหนูน้อยชาวฟินแลนด์ที่ถูกสุนัขกัดที่กระบี่ แม้เหตุจะไม่ได้เกิดขึ้นที่โรงแรมของเรา แต่ในฐานะเจ้าของโรงแรมมัณดาวีต์ รีสอร์ทแอน...