Sunday, March 29, 2020

สารจากผู้บริหาร

สารจากผู้บริหาร

“แจ๊ค หม่า 2 เมืองไทย” ย้ำ เคารพในการตัดสินใจ ของ กลต.

เคารพในการตัดสินใจ นายประสิทธิ์ เจียวก๊ก ฉายา “แจ๊ค หม่า 2 เมืองไทย”  ย้ำ เคารพในการตัดสินใจ ของ กลต.  เผย หัวใจสำคัญต้องยึดมั่นความดี สิ่งที่ถูกต้อง และการยึดมั่นในสิ่งที่เป็นเป้าหมาย นายประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานกรรมการบริษัท เว็ป...
สารจากผู้บริหาร

นักธุรกิจหนุ่มไฟแรง ฉายา แจ็ค หม่า 2 เมืองไทย ย้ำ สร้างสรรค์สังคมสู่เวทีโลก

นายประสิทธิ์ เจียวก๊ก แจ็ค หม่า 2 เมืองไทย ย้ำ การทำธุรกิจต้องรอบคอบ รัฐต้องส่งเสริม พร้อมแสดงความเคารพการตัดสินใจ ก.ล.ต. ยืนยัน ยึดมั่นในสิ่งที่เป็นเป้าหมาย สร้างสรรค์สังคมสู่เวทีโลก นายประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานกรรมการบริษัท เว็ป สวัสดี จำกัด(มหาชน)...
สารจากผู้บริหาร

“แจ็ค หม่า 2 เมืองไทย” ย้ำ ธุรกิจคือการให้

นายประสิทธิ์  เจียวก๊ก นักธุรกิจหนุ่มไฟแรง ฉายา "แจ็ค หม่า 2 เมืองไทย" ยืนยัน ธุรกิจคือการให้ สร้างสังคมให้น่าอยู่ ผ่าน App “M-Help Me” พร้อมแสดงความเคารพการตัดสินใจของ กลต. นายประสิทธิ์  เจียวก๊ก ผู้ก่อตั้งสมาคมการค้าธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสาน...
สารจากผู้บริหาร

นักธุรกิจหนุ่มไฟแรง ย้ำ ไทยต้องเป็นที่ 1 เวทีโลก ควบคู่การทำเพื่อสังคม ยึดมั่นความดี

นายประสิทธิ์ เจียวก๊ก แจ็ค หม่า 2 เมืองไทย  ย้ำ ไทยต้องเป็นที่ 1 เวทีโลก รัฐต้องส่งเสริม รัฐต้องเปิดกว้างในการแสดงความคิดเห็น  ไม่ควบคุม  คุกคามความเห็นต่าง ต้องเสรีภาพ เผย ความสำเร็จ   Application “M-Help Me”...
สารจากผู้บริหาร

แจ็ค หม่า 2 เมืองไทย เผย เคล็ดลับสำเร็จต้องเข้าใจคน และยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง

นายประสิทธิ์ เจียวก๊ก นักธุรกิจหนุ่ม “แจ็ค หม่า 2 เมืองไทย” เผย เคล็ดลับสำเร็จต้องเข้าใจคน โดยเฉพาะคนในประเทศไทย ซึ่งมีข้อจำกัดทางด้านการเปิดกว้าง รัฐต้องส่งเสริมหยุดควบคุมการแสดงความคิดเห็น  และต้องยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง นายประสิทธิ์ เจียวก๊ก การทำธุรกิจไม่ใช่เรื่องง่าย การสร้างบริษัทได้ 11 บริษัท ในหลายประเทศ...
สารจากผู้บริหาร

นักธุรกิจหนุ่มไฟแรง “แจ็ค หม่า 2 เมืองไทย” เจ้าของ 11 บริษัท เผย เคล็ดลับทำธุรกิจประสบความสำเร็จ

นายประสิทธิ์ เจียวก๊ก นักธุรกิจหนุ่มไฟแรง “แจ็ค หม่า 2 เมืองไทย” เจ้าของบริษัท 11 บริษัท เผย เคล็ดลับธุรกิจประสบสำเร็จ ต้องเข้าใจคน และภาครัฐต้องส่งเสริมเอกชน เน้น  ต้องยึดมั่นความดีและยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง นายประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานกรรมการบริษัท เว็ป สวัสดี...
สารจากผู้บริหาร

อยากเห็นไทยสู่เวทีโลก นักธุรกิจหนุ่มไฟแรง ฉายา แจ็ค หม่า 2 เมืองไทย ความคิด ไอเดีย สร้างสรรค์สังคมสู่เวทีโลก

นายประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานกรรมการบริษัท เว็ป สวัสดี จำกัด(มหาชน) และประธานกรรมการบริษัทในเครือ มัณดาวีต์ กรุ๊ป กล่าวว่า  ไอเดีย พื้นที่สำหรับการคิดสร้างสรรค์ โดยมีการควบคุมจากภาครัฐ ในความคิดเห็น หรือหน่วยงานที่ไม่เข้าใจ หรือสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในสาธารณะ อาจจะเป็นข้อจำกัดของการประสบความสำเร็จ หรือก้าวหน้าไม่เหมือนนานาประเทศ การทำธุรกิจไม่ใช่เรื่องง่าย การสร้างบริษัทได้...
สารจากผู้บริหาร

แจ็ค หม่า 2 เมืองไทย เผย อยากเห็นไทยสู่เวทีโลก

นายประสิทธิ์ เจียวก๊กเจ้าของฉายา แจ็ค หม่า 2 เมืองไทย เผย ไทยไม่ก้าวหน้า รัฐต้องหยุดควบคุมความคิดเห็น ซึ่งเป็นข้อจำกัดของการประสบความสำเร็จ ย้ำ ต้องยึดมั่นความดีและยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง อยากเห็น ไทยสู่เวทีโลก นายประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานกรรมการบริษัท เว็ป สวัสดี จำกัด(มหาชน)...