Friday, September 25, 2020
M-Help Meข่าวประชาสัมพันธ์วิดีโอ

แถลงข่าวโครงการคุณ “จิตอาสาทำความดีเพื่อแผ่นดิน” ทำความดี

1.24Kviews

คุณประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานโครงการ “จิตอาสาทำความดีเพื่อแผ่นดิน” กล่าวว่า เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้ ถือเป็นช่วงเวลาที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับประชาชนชาวไทยที่จะร่วมใจกันเป็นหนึ่งเพื่อแสดงพลังแห่งความจงรักภักดี โดยหน่วยงานราชการภาครัฐและเอกชนทุกภาคส่วน ได้ร่วมใจจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ อยากให้คนไทยทั้งประเทศได้ทำความดีทั้งแผ่นดิน โดยเริ่มจากตัวเราเอง ครอบครัว ชุมชน ทางสมาคมฯ จึงจัดกิจกรรมเพื่อ แจกเสื้อสีเหลืองตราสัญลักษณ์ จำนวน 200 ตัว หรือหมวกตราสัญลักษณ์ 6,000 ใบ ในการทำความดีของประชาชน

แหล่งที่มา : Click

Leave a Response