Tuesday, August 11, 2020
สมาคม BCSCP

ถ่ายทำรายการ คืนคุณแผ่นดิน ณ ชุมชนเกาะยอ

937views

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558 “รายการคืนคุณแผ่นดิน“ โดยการนำของ ท่าน ประสิทธิ์ เจียวก๊ก (ผู้ก่อตั้งและเลขาธิการสมาคมการค้าธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสาน) ได้ไป ถ่ายทำรายการ ณ ชุมชนผ้าทอมือ อ.เกาะยอ จ.สงขลา ท่านมีแนวคิดและพร้อมที่จะส่งเสริมให้ผ้า ทอมือ เกาะยอ เป็นที่ยอมรับในระดับ นานาชาติ

ประสิทธิ์ เจียวก๊ก

ประสิทธิ์ เจียวก๊ก
ประสิทธิ์ เจียวก๊ก

ติดตามข่าวสารผู้ก่อตั้งโครงการได้ที่
คุณประสิทธิ์ เจียวก๊ก
🌐 https://prasitjeawkok.com

Leave a Response