Wednesday, June 23, 2021
สมาคม BCSCP

ท่านประสิทธ์ เจียวก๊ก เข้ารับพระราชทานรางวัลแห่งการทำความดี

2.1Kviews

ท่านประสิทธ์ เจียวก๊ก เข้า รับพระราชทานรางวัล แห่งการทำความดี

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2558 ท่านประสิทธ์ เจียวก๊ก (ผู้ก่อตั้งและเลขาธิการสมาคมการค้า ธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสาน) ได้เข้ารับพระราชทานรางวัลแห่งการทำความดี ในโครงการคุณธรรมนำแผ่นดิน คนทำดีต้นแบบสังคม 2558 “คนดีเพื่อพ่อ“

ติดตามข่าวสารผู้ก่อตั้งโครงการได้ที่
คุณประสิทธิ์ เจียวก๊ก
🌐 https://prasitjeawkok.com

Leave a Response