Wednesday, October 28, 2020
สมาคม BCSCP

แถลงข่าวในโครงการ “คนไทยต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน”

1.39Kviews

“คนไทยต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน”
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา “รายการ คืนคุณแผ่นดิน” โดยการนำของท่าน ประสิทธิ์ เจียวก๊ก (ผู้ก่อตั้งและเลขาธิการสมาคมฯ)ได้นำคณะทำงาน เข้าร่วมลงนาม และแถลงข่าวในโครงการ “คนไทยต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน“ จัดโดย สถาบัน วิทยาลัยป้องราอาณาจักรไทย

ประสิทธิ์ เจียวก๊ก

ติดตามข่าวสารผู้ก่อตั้งโครงการได้ที่
คุณประสิทธิ์ เจียวก๊ก
🌐 https://prasitjeawkok.com

Leave a Response