Sunday, March 7, 2021
M-Help Me

“M-Help Me” Safe Your Life ความช่วยเหลือบนปลายนิ้ว..ที่เปลี่ยนโลกได้!!

1.56Kviews

เปิดมิติใหม่แห่งความร่วมมือกันครั้งแรกที่เกิดขึ้นในประเทศไทย และ เชื่อมโยงกับคนทั้งโลก ด้วย Technology Application “M-Help Me” Safe Your Life ศูนย์รวมข้อมูลที่เน้นป้องกัน ช่วยเหลือและแจ้งข่าวสารเพื่อคนทั้งมวล

ในที่สุด Technology Application “M-Help Me” Safe Your Life ก็ได้เปิดตัวขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงละครอักษรา คิงเพาเวอร์ (รางน้ำ) ซึ่งผู้ที่คิดค้นและอยู่เบื้องหลังความสำเร็จครั้งนี้ จนทำให้ประเทศไทยได้มีนวัตกรรมที่ถือเป็นสุดยอดเทคโนโลยีแห่งการช่วยเหลือคนทั้งมวล ก็คือนายประสิทธิ์ เจียวก๊ก ผู้ก่อตั้งสมาคมการค้าธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสาน และประธานโครงการ “คืนคุณแผ่นดิน”,ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เว็บ สวัสดี จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ มัณดาวีต์ กรุ๊ป

นายประสิทธิ์ กล่าวว่า วันนี้นับเป็นวันประวัติศาสตร์และเป็นจุดเริ่มต้นที่เราทุกคน จะได้ร่วมมือกันและช่วยกันทำสังคมที่ดีงามให้เกิดขึ้นในสังคมไทยและสังคมโลก ด้วยการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ภายใต้ Technology Application “M-Help Me” Safe Your Life เพราะตนเองไม่ใช่คนที่จะเปลี่ยนได้ทุกสิ่งทุกอย่าง แต่วันนี้ตนเองได้เริ่มต้นและร่วมมือกับทุกคนและทุกภาคส่วน และขอขอบคุณทุกคนในประเทศไทยที่เราจะร่วมมือกันนับตั้งแต่วันนี้ และขอบคุณคณะทูตแต่ละประเทศ ตัวแทนหน่วยงานส่วนราชการและภาคเอกชนทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมงานในวันนี้ ซึ่งล้วนเป็นผู้ที่ “ตระหนักรู้ ตระหนักคิด จิตอาสา” และร่วมกันที่จะสร้างโลกใบนี้ให้สดใสขึ้นมาให้ได้ เพราะหากขาดการสนับสนุนและความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชน คงจะเกิดงานวันนี้ไม่ได้เลย

ประสิทธิ์ เจียวก๊ก

ปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ทำให้เราบ่งชี้ได้ว่าโลกนี้จะสดใส โลกนี้จะปลอดภัย โลกนี้จะมีความสวยงามมากขึ้น และที่เป็นอย่างนี้เพราะเราเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ คือสิ่งที่ดีที่เราจะทำให้กับสังคม และงานวันนี้ได้เห็นเป็นประจักษ์แล้วว่ามีการร่วมมือร่วมใจกันอย่างสูงสุด และมีความกระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือกัน เพียงปลายนิ้วบนโทรศัพท์มือถือของทุกคน นอกจากนี้ ขอขอบคุณบริษัทที่ให้ทุนสนับสนุนในการดำเนินงาน ประกอบด้วย บริษัท เว็บ สวัสดีจำกัด (มหาชน) บริษัท บริษัท เอส-แพลนเนต จำกัด (S-Planet) บริษัท CREATION WIDE PTE.LTD และบริษัทในเครือมัณดาวีต์ กรุ๊ป

นายประสิทธิ์ เปิดเผยว่าแรงบันดาลใจที่ทำให้ตนเองมีความคิดที่อยากจะทำ Technology Application “M-Help Me” Safe Your Life ขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือทุกคนในสังคมนั้น เกิดขึ้นหลังจากที่ตนเองได้เป็นประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน ทำให้มีโอกาสลงพื้นที่พบปะกับประชาชนในต่างจังหวัดอยู่หลายปี ได้รู้เห็นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจนตกผลึกความคิดที่อยากให้มีการช่วยเหลือ ที่เห็นผลได้จริงและขยายวงกว้างมากขึ้นผ่านเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือ เนื่องจากเห็นว่าในยุคนี้มีคนเล่นโทรศัพท์มือถือจำนวนมาก หากมีเครื่องมือที่ช่วย ป้องกัน ช่วยเหลือและแจ้งข่าวสารได้ จะทำให้สิ่งที่คิดฝันไว้ประสบความสำเร็จ ดังนั้น การมี Technology Application “M-Help Me” Safe Your Life ขึ้นมา ก็อาจจะช่วยเปลี่ยนสังคมได้ จนกลายเป็นสังคมจิตอาสา สังคมแห่งการช่วยเหลือ

กัน หากวันใดเกิดเหตุภัยพิบัติธรรมชาติที่มีผลกระทบอย่างมากต่อชีวิตและทรัพย์สิน เช่น สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด หรือภัยธรรมชาติทั่วไป เช่น น้ำท่วม ดินโคลนถล่ม หรือแม้แต่ภัยใกล้ตัว เช่น การจี้ปล้น เหตุเรือล่ม เหตุระเบิด และอุบัติเหตุรถชนกัน เป็นต้น

นายประสิทธิ์ ให้ข้อมูลว่า สำหรับ Technology Application “M-Help Me” Safe Your Life นี้ เปรียบเสมือนแอปสามัญประจำตัวที่ดูแลความปลอดภัยในชีวิตของเราทุกคน โดยเชื่อมโยงระหว่างภัยและการป้องกัน รวมไปถึงการช่วยเหลือ แต่สิ่งสำคัญคือการป้องกันภัยก่อนเกิดเหตุ ซึ่งได้มีการนำข้อมูลจากทุกหน่วยงานของส่วนราชการต่างๆ และภาคเอกชนมาวิเคราะห์ด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI เพื่อแจ้งเตือนภัยในบริเวณนั้นโดยยึดหลักสำคัญใน 3 มิติคือการป้องกัน (Protect) เพื่อไม่ให้เกิดเหตุร้าย หรืออุบัติภัยต่างๆในทุกด้าน การช่วยเหลือ (Help) เมื่อพบเห็นผู้ประสบภัยในพื้นที่นั้นๆ และการแจ้งข่าวสาร (Annoument) เพื่อให้รู้ถึงสถานการณ์ต่างๆรอบตัวและข้อมูลที่สำคัญจำเป็นต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน

นายประสิทธิ์ ระบุด้วยว่า สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินั้น จะมีการช่วยเหลือที่เป็นประโยชน์และเกี่ยวข้องหลักๆ ทั้งในแง่การให้บริการข้อมูลสาธารณะที่ง่ายเพื่ออำนวยความสะดวก เช่น เบอร์โทรสายด่วน หรือสถานที่สำคัญๆ รวมถึงการขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุร้าย โดยแจ้งเหตุมาที่ศูนย์ให้ความช่วยเหลือ หรือกดปุ่ม SOS ที่จะมีเสียงไซเรน และส่งสัญญาณเตือนไปยังศูนย์ให้ความช่วยเหลือได้ทันที รวมทั้งผู้ที่อยู่ใกล้บริเวณเกิดเหตุ ก็จะได้รับการแจ้งเตือนให้ทราบเช่นกัน เพื่อเข้าช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ยังสามารถตรวจสอบรายชื่อธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ในประเทศไทยได้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว ซึ่งทุกคนสามารถดาวน์โหลด Technology Application “M-Help Me” Safe Your Life มาใช้บนโทรศัพท์มือถือได้ฟรี ทั้งในระบบ iOS และ Android ผ่าน App Store/Play Store และอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซ ต์ https://www.facebook.com/MHelpMeSafeYourLife ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ทั้งนี้ นายประสิทธิ์ ย้ำว่าโลกนี้ไม่มีวันสิ้นความดี และมันจะดำรงไว้ตลอดไป เทคโนโลยีที่ทำขึ้นมา อาจจะยังไม่สำเร็จในวันนี้ หรือในวันหน้า แต่มันได้เริ่มต้นแล้ว และสักวันหนึ่งมันจะยั่งยืนตลอดไป การช่วยเหลือแม้แต่ชีวิตหนึ่ง ก็คุ้มค่าแล้วในการสร้างและพัฒนามันขึ้นมา

แหล่งที่มา : Click

ติดตามข่าวสารผู้ก่อตั้งโครงการได้ที่
คุณประสิทธิ์ เจียวก๊ก
🌐 https://prasitjeawkok.com

Leave a Response