Monday, February 24, 2020
สมาคม BCSCP

ภาพชาวบ้านร้องทุกข์กับ ท่าน ประสิทธิ์ เจียวก๊ก

540views

ภาพ ชาวบ้านร้องทุกข์ กับ ท่าน ประสิทธิ์ เจียวก๊ก (ผู้ก่อตั้งและเลขาธิการสมาคมฯ) ณ จังหวัดชุมพร และ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แหล่งท่ีมา : Click

ติดตามข่าวสารผู้ก่อตั้งโครงการได้ที่
คุณประสิทธิ์ เจียวก๊ก
🌐 https://prasitjeawkok.com

Leave a Response