Saturday, September 26, 2020
สมาคม BCSCP

ขอแสดงความยินดี กับการประชุม กลุ่มธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสาน

ประชุมมีมติให้ก่อตั้งสมาคม
ประชุมมีมติให้ก่อตั้งสมาคม
980views

ขอแสดงความยินดี กับการประชุม กลุ่มธุรกิจบริการ และผลิตภัณฑ์ผสมผสาน เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 ที่ประชุมมีมติให้ก่อตั้งสมาคมการค้าธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสาน เพื่อให้เป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนแก่สังคมและ SME ไทยตลอดไป

ติดตามข่าวสารผู้ก่อตั้งโครงการได้ที่
คุณประสิทธิ์ เจียวก๊ก
🌐 https://prasitjeawkok.com

Leave a Response