Tuesday, August 11, 2020
M-Help Me

เปิดให้บริการแอพ “M-Help Me” Safe Your Life อย่างเป็นทางการ

1.28Kviews

เปิดให้บริการแอพ “M-Help Me” Safe Your Life ศูนย์รวมข้อมูล ที่เน้นป้องกัน ช่วยเหลือและแจ้งข่าวสารเพื่อคนทั้งมวลอย่างเป็นทางการ

นายประสิทธิ์ เจียวก๊ก ผู้ก่อตั้งสมาคมการค้าธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสาน และประธานโครงการ “คืนคุณแผ่นดิน”,ประธานกรรมการบริหาร บริษัท “M-Help Me” Safe Your Life บริษัท เว็บ สวัสดี จำกัด (มหาชน)  และบริษัทในเครือ มัณดาวีต์ กรุ๊ป กล่าวว่า นับเป็นวันประวัติศาสตร์และเป็นจุดเริ่มต้นที่เราทุกคน จะได้ร่วมมือกันและช่วยกันทำสังคมที่ดีงามให้เกิดขึ้นในสังคมไทยและสังคมโลก ด้วยการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ภายใต้ Technology Application “M-Help Me” Safe Your Life เพราะตนเองไม่ใช่คนที่จะเปลี่ยนได้ทุกสิ่งทุกอย่าง แต่วันนี้ตนเองได้เริ่มต้นและร่วมมือกับทุกคนและทุกภาคส่วน และขอขอบคุณทุกคนในประเทศไทยที่เราจะร่วมมือกันนับตั้งแต่วันนี้

แรงบันดาลใจที่ทำให้ตนเองมีความคิดที่อยากจะทำ Technology Application “M-Help Me” Safe Your Life ขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือทุกคนในสังคมนั้น เกิดขึ้นหลังจากที่ตนเองได้เป็นประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน ทำให้มีโอกาสลงพื้นที่พบปะกับประชาชนในต่างจังหวัดอยู่หลายปี ได้รู้เห็นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจนตกผลึกความคิดที่อยากให้มีการช่วยเหลือ ที่เห็นผลได้จริงและขยายวงกว้างมากขึ้นผ่านเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือ เนื่องจากเห็นว่าในยุคนี้มีคนเล่นโทรศัพท์มือถือจำนวนมาก หากมีเครื่องมือที่ช่วย ป้องกัน ช่วยเหลือและแจ้งข่าวสารได้ จะทำให้สิ่งที่คิดฝันไว้ประสบความสำเร็จ ดังนั้น การมี Technology Application “M-Help Me” Safe Your Life ขึ้นมา ก็อาจจะช่วยเปลี่ยนสังคมได้ จนกลายเป็นสังคมจิตอาสา สังคมแห่งการช่วยเหลือกัน หากวันใดเกิดเหตุภัยพิบัติธรรมชาติที่มีผลกระทบอย่างมากต่อชีวิตและทรัพย์สิน เช่น สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด หรือภัยธรรมชาติทั่วไป เช่น น้ำท่วม ดินโคลนถล่ม หรือแม้แต่ภัยใกล้ตัว เช่น การจี้ปล้น เหตุเรือล่ม เหตุระเบิด และอุบัติเหตุรถชนกัน เป็นต้น

สำหรับ Technology Application “M-Help Me” Safe Your Life นี้ เปรียบเสมือนแอปสามัญประจำตัวที่ดูแลความปลอดภัยในชีวิตของเราทุกคน โดยเชื่อมโยงระหว่างภัยและการป้องกัน รวมไปถึงการช่วยเหลือ แต่สิ่งสำคัญคือการป้องกันภัยก่อนเกิดเหตุ ซึ่งได้มีการนำข้อมูลจากทุกหน่วยงานของส่วนราชการต่างๆ และภาคเอกชนมาวิเคราะห์ด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI เพื่อแจ้งเตือนภัยในบริเวณนั้นโดยยึดหลักสำคัญใน 3 มิติคือการป้องกัน (Protect) เพื่อไม่ให้เกิดเหตุร้าย หรืออุบัติภัยต่างๆในทุกด้าน การช่วยเหลือ (Help) เมื่อพบเห็นผู้ประสบภัยในพื้นที่นั้นๆ และการแจ้งข่าวสาร (Annoument) เพื่อให้รู้ถึงสถานการณ์ต่างๆรอบตัวและข้อมูลที่สำคัญจำเป็นต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน

นายประสิทธิ์ เจียวก๊ก ระบุด้วยว่า สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินั้น จะมีการช่วยเหลือที่เป็นประโยชน์และเกี่ยวข้องหลักๆ ทั้งในแง่การให้บริการข้อมูลสาธารณะที่ง่ายเพื่ออำนวยความสะดวก เช่น เบอร์โทรสายด่วน หรือสถานที่สำคัญๆ รวมถึงการขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุร้าย โดยแจ้งเหตุมาที่ศูนย์ให้ความช่วยเหลือ หรือกดปุ่ม SOS ที่จะมีเสียงไซเรน และส่งสัญญาณเตือนไปยังศูนย์ให้ความช่วยเหลือได้ทันที รวมทั้งผู้ที่อยู่ใกล้บริเวณเกิดเหตุ ก็จะได้รับการแจ้งเตือนให้ทราบเช่นกัน เพื่อเข้าช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ยังสามารถตรวจสอบรายชื่อธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ในประเทศไทยได้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว ซึ่งทุกคนสามารถดาวน์โหลด Technology Application “M-Help Me” Safe Your Life มาใช้บนโทรศัพท์มือถือได้ฟรี ทั้งในระบบ iOS และ Android ผ่าน App Store/Play Store

แหล่งที่มา : Click

ติดตามข่าวสารผู้ก่อตั้งโครงการได้ที่
คุณประสิทธิ์ เจียวก๊ก
🌐 https://prasitjeawkok.com

Leave a Response