Saturday, March 6, 2021
M-Help Me

เปิดตัว แอปฯ ช่วยเหลือ-เตือนภัยเหตุร้าย

1.45Kviews

แอปพลิเคชัน “M-help me” save your life แอปฯ ช่วยเหลือ-เตือนภัยเหตุร้าย เป็นเครื่องมือที่จะช่วยป้องกัน ช่วยเหลือ และแจ้งข้อมูลข่าวสาร ผ่านทางสมาร์ทโฟน ถูกคิดค้นขึ้นโดย นายประสิทธิ์ เจียวก๊ก ผู้ก่อตั้งสมาคมการค้าธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสาน และประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน

โดยแอปพลิเคชัน จะทำหน้าที่ในการเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน มาวิเคราะห์ด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI เพื่อแจ้งเตือนภัยที่เกิดขึ้น โดยยึดหลักสำคัญ 3 มิติ คือ ป้องกัน ช่วยเหลือ และแจ้งข่าวสารที่สำคัญในชีวิตประจำวัน เช่น สภาพการจราจร การเกิดภัยพิบัติหรือภัยธรรมชาติ หรือแม้แต่ภัยใกล้ตัว อย่างการจี้ปล้น เหตุเรือล่ม หรืออุบัติเหตุอื่นๆ

สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จะเน้นช่วยเหลือในแง่การให้บริการข้อมูลสาธารณะ เช่น เบอร์โทรสายด่วน หรือสถานที่สำคัญ รวมถึงการขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุร้าย โดยสามารถกดที่ปุ่ม sos จากนั้นจะมีเสียงไซเรนดังขึ้นและส่งสัญญาณไปยังศูนย์ให้ความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ยังสามารถตรวจสอบรายชื่อธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ในประเทศไทยได้อีกด้วย

คาดว่าในปีแรกจะมียอดดาวน์โหลดมากถึง 4แสนครั้ง และเพิ่มขึ้นเป็น 22ล้านครั้งภายใน3ปี โดยผู้ใช้สมาร์ทโฟนสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน m-help me ได้แล้ว ทั้งในระบบ ios และแอนด์ดรอยโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

แหล่งที่มา : Click

ติดตามข่าวสารผู้ก่อตั้งโครงการได้ที่
คุณประสิทธิ์ เจียวก๊ก
🌐 https://prasitjeawkok.com

Leave a Response