Tuesday, April 20, 2021
M-Help Me

เปิดตัวโครงการรณรงค์แก้ปัญหารถติด ด้วยเทคโนโลยี” M-Help Me”

1.47Kviews

เปิดตัวโครงการรณรงค์แก้ปัญหารถติด ด้วยเทคโนโลยี” M-Help Me”

กองบังคับการตำรวจจราจร ร่วมกับ สมาคมการค้าธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสาน ภาคประชาชน

วันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 08.00-11.00 น.

สถานที่ สถานีตำรวจนครบาลห้วยขวาง

กองบัญชาการตำรวจนครบาล จัดงานแถลงข่าว ประสานความร่วมมือระหว่าง สมาคมการค้าธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสาน และภาคประชาชน ลงพื้นที่ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการจราจรพื้นที่กรุงเทพมหานคร เริ่มที่ สน.ห้วยขวาง โดย Application “M-Help Me” Save Your Life เทคโนโลยีที่จะช่วยป้องกัน ช่วยเหลือ และแจ้งข้อมูลข่าวสาร ผ่านทางสมาร์ทโฟน ซึ่งทางสมาคมฯ ได้คิดค้นและพัฒนาขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นสาธารณประโยชน์ของสังคมต่อไป

นายประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานโครงการ”คืนคุณแผ่นดิน”/ผู้คิดค้นและเจ้าของลิขสิทธิ์ Application “M-Help Me” กล่าวว่า การแก้ไขปัญหาการจราจรรถติดในกรุงเทพฯอย่างมีประสิทธิภาพ ทุกภาคส่วนต้องช่วยกัน ภาคประชาชนมีส่วนร่วม ตื่นตัว รับรู้ และการเป็นจิตอาสา โดยโหลด Application “M-Help Me”” ป้องกัน ช่วยเหลือ แจ้งข่าวสาร เพราะสาเหตุปัญหาจราจรที่เป็นอยู่ปัจจุบัน ส่วนหนึ่งเกิดการจากทำผิดกฎหมาย เช่น ช่องจราจรมี 4 เลนส์ จอดเลนส์ที่ 1 จอดเลนส์ที่ 2 จอดในเลนส์ห้ามจอด 4 เลนส์หรือเพียงแค่เลนส์เดียวที่รถวิ่งได้ เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้รถติด แต่ประชาชนสามารถแจ้งเหตุที่พบเห็นได้ผ่านทาง Application “M-Help Me”

ประธานโครงการ”คืนคุณแผ่นดิน”/ผู้คิดค้นและเจ้าของลิขสิทธิ์ Application “M-Help Me” กล่าวเพิ่มเติมว่า ประชาชนสามารถดูกล้องวงจรปิด CCTV ผ่าน Application “ M Help me” ที่ทางสมาคมฯ ได้ทำ MOU กับ บก.จร.กลาง ประชาชนสามารถที่จะกดดูได้ ในเส้นทางที่เราจะเดินทาง ดูได้แบบเรียลไทม์ได้ด้วยตัวเอง ว่าจะเดินทางไปที่จุดไหนและบริเวณไหนรถติดเพื่อวางแผนในการเดินทาง ส่วนกรณีถ้าพบเจออุบัติเหตุ สามารถ 1. กดถ่ายรูป /2. กดแจ้งเหตุ (ว่าเป็นเหตุอะไร อุบัติเหตุบนท้องถนน ฯลฯ) /3. กดส่ง ข้อความก็จะเด้งไปหาเจ้าหน้าที่ที่ใกล้ ในเขตพื้นที่ทันที เพื่อเดินทางเข้ามาช่วยเหลือ เจ้าหน้าที่ตำรวจจะมี SMS ตอบกลับมายังมือถือของคนที่แจ้งเหตุ และไม่มีการเปิดเผยข้อมูลของผู้ที่แจ้งเหตุ ตำรวจจะเป็นผู้รับรู้ข้อมูลเพียงฝ่ายเดียว ที่สำคัญประชาชนสามารถให้คะแนนเจ้าหน้าที่ตำรวจในการเข้าช่วยเหลือ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่กรุงเทพฯทั้ง 88 สน.ได้ใช้ Application “ M Help me”เข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันที

แหล่งที่มา : Click

Leave a Response