Wednesday, June 23, 2021
M-Help Meวิดีโอ

“M-Help Me” แอปพลิเคชั่น ป้องกัน-ช่วยเหลือ-แจ้งข่าว

1.73Kviews

พร้อมใช้แล้วอย่างเป็นทางการ ครั้งแรกในประเทศไทยและเชื่อมโยงกับคนทั้งโลกด้วย Technology Application “M-Help Me” Safe Your Life ศูนย์รวมข้อมูลที่เน้นป้องกัน ช่วยเหลือและแจ้งข่าวสารเพื่อทุกคน

นายประสิทธิ์ เจียวก๊ก ผู้ก่อตั้งสมาคมการค้าธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสาน และประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เว็บ สวัสดี จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ มัณดาวีต์ กรุ๊ป เปิดตัวการใช้ แอปพลิเคชัน “M-Help Me” Safe Your Life เกิดจากความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ที่จะช่วยกันให้โลกนี้จะปลอดภัย เพียงปลายนิ้วบนโทรศัพท์มือถือของทุกคน 

นายประสิทธิ์ เจียวก๊ก กล่าวว่า แรงบันดาลใจที่ทำให้มีความคิดที่อยากจะทำแอปพลิเคชันขึ้นมา เกิดขึ้นหลังจากที่ได้เป็นประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน ทำให้มีโอกาสลงพื้นที่พบปะกับประชาชนในต่างจังหวัดอยู่หลายปี ได้รู้เห็นปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจนตกผลึกความคิดที่อยากให้มีการช่วยเหลือ ที่เห็นผลได้จริงและขยายวงกว้างมากขึ้นผ่านเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือ เนื่องจากเห็นว่าในยุคนี้มีคนเล่นโทรศัพท์มือถือจำนวนมาก หากมีเครื่องมือที่ช่วย ป้องกัน ช่วยเหลือและแจ้งข่าวสารได้ จะทำให้สิ่งที่คิดฝันไว้ประสบความสำเร็จ

นายประสิทธิ์ เจียวก๊ก
นายประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน

ดังนั้นการมี Technology Application “M-Help Me” Safe Your Life ขึ้นมา อาจจะช่วยเปลี่ยนสังคมได้ จนกลายเป็นสังคมจิตอาสา สังคมแห่งการช่วยเหลือกัน หากวันใดเกิดเหตุภัยพิบัติธรรมชาติที่มีผลกระทบอย่างมากต่อชีวิตและทรัพย์สิน เช่น สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด หรือภัยธรรมชาติทั่วไป เช่น น้ำท่วม ดินโคลนถล่ม หรือแม้แต่ภัยใกล้ตัว เช่น การจี้ปล้น เหตุเรือล่ม เหตุระเบิด และอุบัติเหตุรถชนกัน เป็นต้น

นายประสิทธิ์ กล่าวว่า ได้นำข้อมูลจากทุกหน่วยงานของส่วนราชการต่างๆ และภาคเอกชนมาวิเคราะห์ด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI เพื่อแจ้งเตือนภัยในบริเวณนั้นโดยยึดหลักสำคัญใน 3 มิติคือการป้องกัน (Protect) เพื่อไม่ให้เกิดเหตุร้าย หรืออุบัติภัยต่างๆในทุกด้าน การช่วยเหลือ (Help) เมื่อพบเห็นผู้ประสบภัยในพื้นที่นั้นๆ  และการแจ้งข่าวสาร (Annoument) เพื่อให้รู้ถึงสถานการณ์ต่างๆ รอบตัวและข้อมูลที่สำคัญจำเป็นต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน

นายประสิทธิ์ ระบุด้วยว่า สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินั้น จะมีการช่วยเหลือที่เป็นประโยชน์และเกี่ยวข้องหลักๆ ทั้งในแง่การให้บริการข้อมูลสาธารณะที่ง่ายเพื่ออำนวยความสะดวก เช่น เบอร์โทรสายด่วน หรือสถานที่สำคัญๆ รวมถึงการขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุร้าย โดยแจ้งเหตุมาที่ศูนย์ให้ความช่วยเหลือ หรือกดปุ่ม SOS ที่จะมีเสียงไซเรน และส่งสัญญาณเตือนไปยังศูนย์ให้ความช่วยเหลือได้ทันที รวมทั้งผู้ที่อยู่ใกล้บริเวณเกิดเหตุ จะได้รับการแจ้งเตือนให้ทราบเช่นกัน เพื่อเข้าช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ยังสามารถตรวจสอบรายชื่อธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ในประเทศไทยได้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวว่าทุกคนมีตัวตนจริง

แหล่งที่มา : Click


ติดตามข่าวสารผู้ก่อตั้งโครงการได้ที่
คุณประสิทธิ์ เจียวก๊ก
🌐 https://prasitjeawkok.com

Leave a Response