Thursday, August 13, 2020
M-Help Me

Technology Application “M-Help Me” Safe Your Life

584views

นายประสิทธิ์ เจียวก๊ก เปิดตัว Technology Application “M-Help Me” Safe Your Life

วันจันทร์ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางไพรวรรณ พลวัน) เข้าร่วมงานเปิดตัว Technology Application “M-Help Me” Safe Your Life ความช่วยเหลือบนปลายนิ้ว..ที่เปลี่ยนโลกได้!! เปิดมิติใหม่แห่งความร่วมมือกันครั้งแรกที่เกิดขึ้นในประเทศไทย และเชื่อมโยงกับคนทั้งโลกด้วยTechnology Application “M-Help Me” Safe Your Life ศูนย์รวมข้อมูลที่เน้นป้องกัน ช่วยเหลือและแจ้งข่าวสารเพื่อคนทั้งมวล ณ โรงละครอักษรา คิงเพาเวอร์ (รางน้ำ) โดยมี ผู้ก่อตั้งสมาคมการค้าธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสาน และประธานโครงการ “คืนคุณแผ่นดิน”(นายประสิทธิ์ เจียวก๊ก) เป็นประธานในงาน ณ โรงละครอักษรา คิงเพาเวอร์ (รางน้ำ)

แหล่งที่มา : Click

ติดตามข่าวสารผู้ก่อตั้งโครงการได้ที่
คุณประสิทธิ์ เจียวก๊ก
🌐 https://prasitjeawkok.com

Leave a Response