Tuesday, May 18, 2021

archiveจิตอาสา

M-Help Meข่าวประชาสัมพันธ์สมาคม BCSCP

นายกสมาคมธุรกิจ มอบเสื้อตราสัญลักษณ์บรมราชาภิเษก 500 ตัว ชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข่าวอยุธยา วันที่ 2 พ.ค. ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายนิวัฒน์ ภาตะนันท์ รองผวจ.พระนครศรีอยุธยา นายวิชัย อรุณศิริตระกูล นายกสมาคม การค้าธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสาน เป็นประธานจัดกิจกรรมโครงการ จิต อาสาทำ ความดี เพื่อแผ่นดิน เพื่อถวาย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ...
M-Help Meข่าวประชาสัมพันธ์

“คุณประสิทธิ์ เจียวก๊ก” แถลงข่าวกิจกรรมทำความดีเพื่อถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

สมาคมการค้าธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสานโครงการ"จิตอาสาทำความดีเพื่อแผ่นดิน"กิจกรรมทำความดีเพื่อถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมืี่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 09.30 นถึง 12.00น.ณโรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษกกรุงเทพฯ ห้องเพชรชมพูชั้น 3นายประสิทธิ์ เจียวก๊กประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน ผู้ก่อตั้งสมาคมการค้าธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสานกล่าวถึงได้ถึงวัตถุประสงค์การจัดงานและเปิดงานอย่างเป็นทางการส่งเสริมให้ประชาชนทำความดีเพื่อแผ่นดินเป็นจิตอาสาโดยทางสมาคมแจกทั้งหมด 10 จุดทั่วประเทศอาทิ จังหวัดกรุงเทพเชียงใหม่ ขอนแก่นพิษณุโลก นครราชสีมาพระนครศรีอยุธยา กาญจนบุรี กระบี่...
M-Help Meข่าวประชาสัมพันธ์สมาคม BCSCP

เปิดโครงการจิตอาสาทำความดีเพื่อแผ่นดิน​ ณ​ อุทยานแห่งชาติ หาดนพรัตน์ธารา หาดอ่าวนาง ตำบลอ่าวนางอำเภอเมือง​ จังหวัดกระบี่

เปิดโครงการจิตอาสาทำความดีเพื่อแผ่นดิน​เมื่อ วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น ถึง 12.30 น ณ​ อุทยานแห่งชาติ หาดนพรัตน์ธารา หาดอ่าวนาง ตำบลอ่าวนางอำเภอเมือง​ จังหวัดกระบี่นายประสิทธิ์​ เจียวก๊ก พร้อม รองผอ....
M-Help Meข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมทำความดีเพื่อถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันศุกร์ ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 09.30- 12.00 น. ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร ห้อง เพชรชมพู ชั้น 3ป.โครงการ”คืนคุณแผ่นดิน” ชวน คนไทยทำความดีทั้งแผ่นดิน พร้อมแจก...
M-Help Meข่าวประชาสัมพันธ์

คุณประสิทธิ์ เจียวก๊ก จัดโครงการ “จิต อาสาทำ ความดี เพื่อแผ่นดิน” เพื่อถวาย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

ประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานโครงการ “คืนคุณแผ่นดิน” /ผู้ก่อตั้งสมาคมการค้าธุรกิจบริการและผลิต ภัณฑ์ผสมผสาน จัดกิจกรรม โครงการ “จิต อาสาทำ ความดี เพื่อแผ่นดิน” เพื่อถวาย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีผู้แทน จาก 10 จังหวัด ตัวแทนภาครัฐ-เอกชน...
M-Help Meข่าวประชาสัมพันธ์สมาคม BCSCP

งานแถลงข่าว “จิตอาสาทำความดี ทั้งแผ่นดิน” 26/4/62 สถานที่ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ @ ห้องเพชรชมพู ชั้น 3

ประสิทธิ์ เจียวก๊ก จัดกิจกรรม โครงการ “จิต อาสาทำ ความดี เพื่อแผ่นดิน” เพื่อถวาย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานโครงการ “คืนคุณแผ่นดิน” /ผู้ก่อตั้งสมาคมการค้าธุรกิจบริการและผลิต ภัณฑ์ผสมผสาน จัดกิจกรรม โครงการ “จิต...