Tuesday, August 11, 2020

archiveชุมชนเกาะยอ

สมาคม BCSCP

ถ่ายทำรายการ คืนคุณแผ่นดิน ณ ชุมชนเกาะยอ

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558 “รายการคืนคุณแผ่นดิน“ โดยการนำของ ท่าน ประสิทธิ์ เจียวก๊ก (ผู้ก่อตั้งและเลขาธิการสมาคมการค้าธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสาน) ได้ไป ถ่ายทำรายการ ณ ชุมชนผ้าทอมือ อ.เกาะยอ จ.สงขลา ท่านมีแนวคิดและพร้อมที่จะส่งเสริมให้ผ้า ทอมือ เกาะยอ เป็นที่ยอมรับในระดับ...