Sunday, December 8, 2019

archiveธุรกิจออนไลน์

แบ่งปันความรู้

Startup และ SME สองอย่างนี้ต่างกันอย่างไร

Startup และ SME สองอย่างนี้ต่างกันอย่างไร สำหรับคนที่คิดจะเริ่มต้นทำธุรกิจ แต่ยังไม่เข้าใจ และเห็นภาพไม่มากพอ หลายคนสับสนว่า Startup และ SME สองอย่างนี้ต่างกันอย่างไร เรามาดูกันดีกว่าครับว่าสองธุรกิจนี้แท้จริงแล้วมีอะไรที่ต่างกัน และมีอะไรที่เหมือนกันบ้าง ติดตามกันเลยครับ วัดกันที่ขนาดเริ่มต้น หากเราวัดความแตกต่างที่ “ขนาดของกิจการ” เมื่อเริ่มต้นทำธุรกิจ สำหรับ...