Friday, January 22, 2021

archiveสมาคม BCSCP

ประชุมมีมติให้ก่อตั้งสมาคม
สมาคม BCSCP

ขอแสดงความยินดี กับการประชุม กลุ่มธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสาน

ขอแสดงความยินดี กับการประชุม กลุ่มธุรกิจบริการ และผลิตภัณฑ์ผสมผสาน เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 ที่ประชุมมีมติให้ก่อตั้งสมาคมการค้าธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสาน เพื่อให้เป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนแก่สังคมและ SME ไทยตลอดไป ติดตามข่าวสารผู้ก่อตั้งโครงการได้ที่คุณประสิทธิ์ เจียวก๊ก 🌐 https://prasitjeawkok.com...
1 4 5 6
Page 6 of 6