Tuesday, April 20, 2021

archiveเวทีโลก

สารจากผู้บริหาร

อยากเห็นไทยสู่เวทีโลก นักธุรกิจหนุ่มไฟแรง ฉายา แจ็ค หม่า 2 เมืองไทย ความคิด ไอเดีย สร้างสรรค์สังคมสู่เวทีโลก

นายประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานกรรมการบริษัท เว็ป สวัสดี จำกัด(มหาชน) และประธานกรรมการบริษัทในเครือ มัณดาวีต์ กรุ๊ป กล่าวว่า  ไอเดีย พื้นที่สำหรับการคิดสร้างสรรค์ โดยมีการควบคุมจากภาครัฐ ในความคิดเห็น หรือหน่วยงานที่ไม่เข้าใจ หรือสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในสาธารณะ อาจจะเป็นข้อจำกัดของการประสบความสำเร็จ หรือก้าวหน้าไม่เหมือนนานาประเทศ การทำธุรกิจไม่ใช่เรื่องง่าย การสร้างบริษัทได้...
สารจากผู้บริหาร

แจ็ค หม่า 2 เมืองไทย เผย อยากเห็นไทยสู่เวทีโลก

นายประสิทธิ์ เจียวก๊กเจ้าของฉายา แจ็ค หม่า 2 เมืองไทย เผย ไทยไม่ก้าวหน้า รัฐต้องหยุดควบคุมความคิดเห็น ซึ่งเป็นข้อจำกัดของการประสบความสำเร็จ ย้ำ ต้องยึดมั่นความดีและยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง อยากเห็น ไทยสู่เวทีโลก นายประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานกรรมการบริษัท เว็ป สวัสดี จำกัด(มหาชน)...