Tuesday, May 18, 2021

archiveApplication

M-Help Me

บชน.บก.จร.ประสานความร่วมมือส.การค้าธุรกิจฯ เปิดตัวระบบแก้ปัญหาการจราจรในกทม.

บชน.บก.จร.ประสานความร่วมมือส.การค้าธุรกิจฯ เปิดตัวระบบแก้ปัญหาการจราจรในกทม. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 26 ก.พ.62 กองบัญชาการตำรวจนครบาล แถลงการประสานความร่วมมือระหว่าง กองบังคับการตำรวจจราจรร่วมกับ สมาคมการค้าธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสาน เปิดตัวระบบปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการจราจรพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดย Application“M-Help Me” save your life เทคโนโลยีที่จะช่วยป้องกัน ช่วยเหลือ และแจ้งข้อมูลข่าวสาร...
M-Help Meสมาคม BCSCP

บก.น ผนึก บก.จร. และ ส.การค้าธุรกิจบริการฯ เปิดแอพฯ แก้ไขปัญหาการจราจร

บก.น ผนึก บก.จร. และ ส.การค้าธุรกิจบริการฯ เปิดแอพฯ แก้ไขปัญหาการจราจร กองบัญชาการตำรวจนครบาล จัดงานแถลงข่าว ประสานความร่วมมือระหว่าง กองบังคับการตำรวจจราจรร่วมกับ สมาคมการค้าธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสาน เปิดตัวระบบปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการจราจรพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดย Application “M-Help Me” save your life เทคโนโลยีที่จะช่วยป้องกัน ช่วยเหลือ และแจ้งข้อมูลข่าวสาร ผ่านทางสมาร์ทโฟน โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก พล.ต.ต. จิรสันต์ แก้วแสงเอก รอง ผบช.น. และคุณประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานโครงการ ”คืนคุณแผ่นดิน” ผู้คิดค้นและเจ้าของลิขสิทธิ์Application “ M-Help me” ร่วมพูดคุย พร้อมสาธิตการทำงาน ของระบบการแก้ไขปัญหาจราจรในกรุงเทพ พร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาระบบการแก้ไขปัญหาจราจรในกรุงเทพมหานคร โดยมีนักแสดงชื่อดัง ปาณิชดา แสงสุวรรณ และ มะนาว ศรศิลป์ และสิริลภัส กองตระการ มาเป็นตัวแทนประชาชนพูดคุยถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้แอปพลิเคชั่นนี้                 พล.ต.ต. จิรสันต์ แก้วแสงเอก รอง ผบช.น. กล่าวว่า เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า ปัญหาการจราจรในกรุงเทพ ฯติดขัด ส่วนหนึ่งมาจากการใช้รถยนต์ส่วนตัวกันมากกว่าการขนส่งสาธารณะ ทำให้รถที่วิ่งบนท้องถนนแออัด กองบัญชาการตำรวจนครบาล ได้ตะหนักถึงปัญหาตรงนี้เป็นอย่างมาก และได้พยายามวางแผนเพื่อขจัดปัญหาให้ประชาชนเพื่อให้ได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางมากที่สุด     จึงได้เปิดตัว Application “ M-Help me”   เป็นช่องทางให้ประชาชน ได้รับทราบข่าวสารและมีส่วนร่วมการจราจร การแก้ไขปัญหารถติดของทางเจ้าหน้าที่ การแจ้งปัญหาบนท้องถนน การตรวจสอบเส้นทางที่มีการจราจรหนาแน่น ปัญหาอุบัติเหตุบนผิวจราจร ค้นหาสถานที่หรือดูเส้นทางต่างๆ ในแผนที่จราจร และยังสามารถดูภาพจากกล้อง CCTV บนท้องถนนแบบเรียลไทม์ได้ โดยประชาชนสามารถแจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย ไปจนถึงการกระทำที่ผิดกฎจราจร ได้โดยตรงแบบเรียลไทม์ ตลอด 24 ชั่วโมง สร้างความสะดวกสบายให้กับประชาชน ลดขั้นตอนการทำงาน มีความรวดเร็วและปลอดภัย มีการประสานเข้าช่วยเหลือเหตุทันที นอกจากนี้ Application “M-Help Me” ยังมีระบบติดตาม และแจ้งเตือน เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ดำเนินการตรวจสอบ การกระทำผิดกฎจราจร...
M-Help Me

กองบัญชาการตำรวจนครบาล และกองบังคับการตำรวจจราจร ร่วมกับ สมาคมการค้าธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสาน เปิดตัว “M-Help Me”

กองบัญชาการตำรวจนครบาล และกองบังคับการตำรวจจราจร ร่วมกับ สมาคมการค้าธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสาน เปิดตัว “M-Help Me” กองบัญชาการตำรวจนครบาล จัดงานแถลงข่าว ประสานความร่วมมือระหว่าง กองบังคับการตำรวจจราจรร่วมกับ สมาคมการค้าธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสาน เปิดตัวระบบปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการจราจรพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดย Application “M-Help Me” save your life...
M-Help Meสมาคม BCSCP

บชน.ร่วมบก.จร.และสมาคมค้าธุรกิจฯเปิดระบบแก้ไขปัญหาจราจร ในกรุงเทพมหานคร

บชน.ร่วมบก.จร.และสมาคมค้าธุรกิจฯเปิดระบบแก้ไขปัญหาจราจร ในกรุงเทพมหานคร กองบัญชาการตำรวจนครบาล แถลงข่าว ประสานความร่วมมือระหว่าง กองบังคับการตำรวจจราจรร่วมกับ สมาคมการค้าธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสาน เปิดตัวระบบปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการจราจรพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดย Application “M-Help Me” save your life เทคโนโลยีที่จะช่วยป้องกัน บชน.ร่วมบก.จร.และสมาคมค้าธุรกิจฯเปิดระบบแก้ไขปัญหาจราจร ผ่านทางสมาร์ทโฟน โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก พล.ต.ต. จิรสันต์ แก้วแสงเอก รอง ผบช.น. และคุณประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานโครงการ ”คืนคุณแผ่นดิน” ผู้คิดค้นและเจ้าของลิขสิทธิ์ Application “ M-Help me” ร่วมพูดคุย พร้อมสาธิตการทำงาน ของระบบการแก้ไขปัญหาจราจรในกรุงเทพ พร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาระบบการแก้ไขปัญหาจราจรในกรุงเทพมหานคร โดยมีนักแสดงชื่อดัง ปาณิชดา แสงสุวรรณ และ มะนาว ศรศิลป์ และสิริลภัส กองตระการ มาเป็นตัวแทนประชาชนพูดคุยถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้แอปพลิเคชั่นนี้ พล.ต.ต. จิรสันต์ กล่าวว่า เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า ปัญหาการจราจรในกรุงเทพ ฯติดขัด ส่วนหนึ่งมาจากการใช้รถยนต์ส่วนตัวกันมากกว่าการขนส่งสาธารณะ ทำให้รถที่วิ่งบนท้องถนนแออัด กองบัญชาการตำรวจนครบาล ได้ตะหนักถึงปัญหาตรงนี้เป็นอย่างมาก และได้พยายามวางแผนเพื่อขจัดปัญหาให้ประชาชนเพื่อให้ได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางมากที่สุด จึงได้เปิดตัว Application “ M-Help me” เป็นช่องทางให้ประชาชน ได้รับทราบข่าวสารและมีส่วนร่วมการจราจร การแก้ไขปัญหารถติดของทางเจ้าหน้าที่ การแจ้งปัญหาบนท้องถนน การตรวจสอบเส้นทางที่มีการจราจรหนาแน่น ปัญหาอุบัติเหตุบนผิวจราจร ค้นหาสถานที่หรือดูเส้นทางต่างๆ ในแผนที่จราจร และยังสามารถดูภาพจากกล้อง CCTV บนท้องถนนแบบเรียลไทม์ได้ โดยประชาชนสามารถแจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย ไปจนถึงการกระทำที่ผิดกฎจราจร ได้โดยตรงแบบเรียลไทม์ ตลอด 24 ชั่วโมง สร้างความสะดวกสบายให้กับประชาชน ลดขั้นตอนการทำงาน มีความรวดเร็วและปลอดภัย มีการประสานเข้าช่วยเหลือเหตุทันที นอกจากนี้ Application “M-Help Me”...
M-Help Me

“เปิดตัวแอพพลิเคชั่น M-Help Me เพื่อให้บริการข้อมูลด้านการจราจรประกอบการเดินทางของประชาชน”

“เปิดตัวแอพพลิเคชั่น M-Help Me เพื่อให้บริการข้อมูลด้านการจราจรประกอบการเดินทางของประชาชน” “เปิดตัวแอพพลิเคชั่นเพื่อให้บริการข้อมูลด้านการจราจรประกอบการเดินทางของประชาชน”วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 – 11.00 น. ณ ห้องแสงสิงแก้ว ชั้น 2 กองบังคับการตำรวจจราจร “เปิดตัวแอพพลิเคชั่นเพื่อให้บริการข้อมูลด้านการจราจรประกอบการเดินทางของประชาชน” วันนี้...
ไม่มีหมวดหมู่

บช.น. และ BCSCP ลงนามบันทึกข้อตกลง MOU พัฒนาระบบปฏิบัติการแก้ไขปัญหาจราจรพื้นที่กรุงเทพมหานคร

บช.น. และ BCSCP ลงนามบันทึกข้อตกลง MOU พัฒนาระบบปฏิบัติการแก้ไขปัญหาจราจรพื้นที่กรุงเทพมหานคร เปิด Application ; M-HELP ME แจ้งข่าว แก้จราจรแบบเบ็ดเสร็จ 24 ชม.ส่งตรงถึงโรงพัก ให้ประชาชนดาวน์โหลดเช็ครถติดก่อนออกจากบ้าน วันอังคารที่ 26 ก.พ. 62...
M-Help Me

รายงานพิเศษ : แอปพลิเคชัน M-Help Me ดูสภาพการจราจร กทม. แบบเรียลไทม์

รายงานพิเศษ : แอปพลิเคชัน M-Help Me ดูสภาพการจราจร กทม. แบบเรียลไทม์ ปัญหาการจราจร นับเป็นอีกปัญหาที่แก้ไขได้ยาก ซึ่งวิธีที่พอจะได้ผลดี คือ การให้ประชาชนรู้ข้อมูลการจราจรล่วงหน้า เพื่อมีเวลาวางแผนการเดินทาง วานนี้ตำรวจและภาคเอกชน คุณประสิทธิ์ เจียวก๊ก นายกสมาคมการค้าธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสาน ร่วมกับบริษัท เว็บสวัสดี...
M-Help Meธุรกิจในเครือ

บก.น ผนึก บก.จร. และ ส.การค้าธุรกิจบริการฯ เปิดแอพฯ แก้ไขปัญหาการจราจร

บก.น ผนึก บก.จร. และ ส.การค้าธุรกิจบริการฯ เปิดแอพฯ แก้ไขปัญหาการจราจร กองบัญชาการตำรวจนครบาล จัดงานแถลงข่าว ประสานความร่วมมือระหว่าง กองบังคับการตำรวจจราจรร่วมกับ สมาคมการค้าธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสาน เปิดตัวระบบปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการจราจรพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดย Application “M-Help Me” save your life เทคโนโลยีที่จะช่วยป้องกัน ช่วยเหลือ และแจ้งข้อมูลข่าวสาร ผ่านทางสมาร์ทโฟน โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก  พล.ต.ต. จิรสันต์ แก้วแสงเอก รอง ผบช.น. และคุณประสิทธิ์  เจียวก๊ก ประธานโครงการ ”คืนคุณแผ่นดิน”  ผู้คิดค้นและเจ้าของลิขสิทธิ์  Application “ M-Help me” ร่วมพูดคุย พร้อมสาธิตการทำงาน ของระบบการแก้ไขปัญหาจราจรในกรุงเทพ  พร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาระบบการแก้ไขปัญหาจราจรในกรุงเทพมหานคร โดยมีนักแสดงชื่อดัง ปาณิชดา แสงสุวรรณ และ มะนาว ศรศิลป์ และสิริลภัส กองตระการ  มาเป็นตัวแทนประชาชนพูดคุยถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้แอปพลิเคชั่นนี้ พล.ต.ต. จิรสันต์ แก้วแสงเอก รอง ผบช.น.  กล่าวว่า  เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า ปัญหาการจราจรในกรุงเทพ ฯติดขัด ส่วนหนึ่งมาจากการใช้รถยนต์ส่วนตัวกันมากกว่าการขนส่งสาธารณะ ทำให้รถที่วิ่งบนท้องถนนแออัด  กองบัญชาการตำรวจนครบาล ได้ตะหนักถึงปัญหาตรงนี้เป็นอย่างมาก และได้พยายามวางแผนเพื่อขจัดปัญหาให้ประชาชนเพื่อให้ได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางมากที่สุด จึงได้เปิดตัว Application “ M-Help me”   เป็นช่องทางให้ประชาชน ได้รับทราบข่าวสารและมีส่วนร่วมการจราจร การแก้ไขปัญหารถติดของทางเจ้าหน้าที่ การแจ้งปัญหาบนท้องถนน  การตรวจสอบเส้นทางที่มีการจราจรหนาแน่น ปัญหาอุบัติเหตุบนผิวจราจร ค้นหาสถานที่หรือดูเส้นทางต่างๆ ในแผนที่จราจร และยังสามารถดูภาพจากกล้อง CCTV บนท้องถนนแบบเรียลไทม์ได้ โดยประชาชนสามารถแจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย ไปจนถึงการกระทำที่ผิดกฎจราจร ได้โดยตรงแบบเรียลไทม์ ตลอด 24 ชั่วโมง สร้างความสะดวกสบายให้กับประชาชน ลดขั้นตอนการทำงาน มีความรวดเร็วและปลอดภัย มีการประสานเข้าช่วยเหลือเหตุทันที...
M-Help Me

“เปิดตัวแอพพลิเคชั่น เพื่อให้บริการข้อมูลด้านการจราจร ประกอบการเดินทางของประชาชน”

“เปิดตัวแอพพลิเคชั่น เพื่อให้บริการข้อมูลด้านการจราจร ประกอบการเดินทางของประชาชน” วันนี้ กองบัญชาการตำรวจนครบาล ได้ร่วมกับสมาคมการค้าธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสาน แถลงข่าวการเปิดตัว Application “M-Help Me” เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารตำรวจจราจร ตลอดจนการแก้ไขและช่วยเหลือประชาชนที่เดินทางในท้องถนนผ่านทางสมาร์ทโฟนผู้ร่วมแถลงข่าวประกอบด้วย พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รอง ผบช.น., พล.ต.ต.ธีรศักดิ์ สุริวงศ์ รอง ผบช.น.,...
1 2
Page 1 of 2