Friday, August 23, 2019

archiveM-Help Me

M-Help Me

เปิดตัวแอปฯ ช่วยเหลือ-เตือนภัยเหตุร้าย

เปิดตัวแอปฯ ช่วยเหลือ-เตือนภัยเหตุร้าย ภาครัฐและเอกชน ร่วมกันเปิดตัวแอปพลิเคชันด้านการช่วยเหลือและแจ้งข้อมูลข่าวสาร เพื่อแจ้งเหตุร้ายและเตือนภัยอย่างทันท่วงทีแอปพลิเคชัน “M-help me” แอปพลิเคชัน “M-help me” save your life เป็นเครื่องมือที่จะช่วยป้องกัน ช่วยเหลือ และแจ้งข้อมูลข่าวสาร ผ่านทางสมาร์ทโฟน ถูกคิดค้นขึ้นโดย นายประสิทธิ์ เจียวก๊ก...
1 12 13 14
Page 14 of 14